محمدحسین لطیفی

معرفی و اخبار مرتبط

 

محمدحسین لطیفی متولد ۱۳۴۱ تهران است.فعالیت خود را با نقاشی و مجسمه سازی و به دنبال آن نقاشی متحرک شروع کرد و وارد عرصه فیلمسازی شد. او در بدو راه اندازی سینمای تجربی و نیمه حرفه ای؛ توسط محسن مسعودشاهی از اعضاء فعال آن مرکز بود. در فعالیت هایش چند مورد مشاوره کارگردان نیز بوده است. لطیفی کارگردانی فیلم های بسیاری از جمله اسب سفید پادشاه، پاریس تا پاریس، توفیق اجباری، خوابگاه دختران و عینک دودی را برعهده داشته است.

لیست اخبار مرتبط

کل اخبار:266