حسین امیری دوماری

معرفی و اخبار مرتبط

حسین امیری دوماری نویسنده سینما و تلویزیون ایران است. از مهم‌ترین آثار حسین امیری دوماری می‌توان به فعالیت در فیلم جان دار اشاره کرد.

حسین امیری دوماری در سال 1397 دوره‌ی پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند و در تولید اثر مهمی حضور داشته است. اثر مهم حسین امیری دوماری در این سال، فعالیت در فیلم جان دار به کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری محسوب می‌شود.

لیست اخبار مرتبط

کل اخبار:28