سفارت انگلیس

کل اخبار:1

  • اداره کل هنرهای نمایشی ۱۳۹۸-۰۷-۰۱ ۱۹:۲۵

    در سایه غفلت وزارت ارشاد صورت گرفت؛

    هدیه اداره هنرهای نمایشی به متهم جاسوسی!

    سینماپرس: آیا اعطای مجوز اجرای نمایش به یک متهم به جاسوسی، آن‌هم دقیقاًً بلافاصله پس از خروج از زندان، دهن‌کجی به قانون نیست؟