نقشه راه (Road map)

کل اخبار:1

  • قاب ۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۱۲:۱۳

    حوزه هنری در کلوزاپ (۱)

    نگاهی به دو خط مشی مغفول در امر سیاست‌گذاری حوزه هنری

    سینماپرس: غلبه مدیریت اقتصادی بر مدیریت فرهنگی و به تبع آن عدم تعریف و ترسیم نقشه راهی مبتنی بر اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی سبب شد تا حوزه هنری به بنگاه و هلدینگ عظیم‌الجثه اقتصادی در کشور مبدل گردد و در عین حال از پیکره نحیف و بسیار فرتوت در عرصه فرهنگ و هنر کشور برخوردار شود.