منافق و نفاق در جامعه

کل اخبار:1

  • علی دارابی ۱۳۹۹-۰۴-۰۹ ۱۰:۴۸

    وقتی آقای همیشه معاون از چهره های مختلف نفاق می گوید؛

    آقای دارابی؛ برای نفاق زدایی از مجموعه های تحت امر خود چه کردید؟!

    سینماپرس: علی دارابی، معاون استان های صداوسیما در یادداشتی با اشاره به حوادث تلخ دهه ٦٠ به بیان آموزه هایی از این حوادث در رابطه با نفاق شناسی پرداخت. این در حالی است که جای دارد از ایشان که عمری را در سمت های مختلف اجرایی سازمان صدا وسیما به سر برده پرسیده شود که جناب آقای معاون برای نفاق ردایی از مجموعه تحت امر خود چه کرده اید؟