سینمای روشنفکری

کل اخبار:2

 • حکایت دریا ۱۳۹۹-۰۴-۰۲ ۱۱:۵۲

  به بهانه‌ی اکران آنلاین «حکایت دریا»

  پروستات پارتی روشنفکرانه در عزای نسل آریامهری!

  سینماپرس: فیلم سینمایی حکایت دریا را می توان یک بیانیه شبه روشنفکرانه بر ضد خود قلمداد نمود. بیانیه ای همراه با انتلکت های باسمه‌ای و به شدت تیپ گرا و جنون زده. این فیلم را می بایست به نوعی امضای پایان و بن بست نسل فیلمساز به عنوان پرورش یافتگان سبک زندگی آریامهری قلمداد نمود.

 • معتمد آریا ۱۳۹۷-۱۱-۱۰ ۲۰:۱۰

  پیشنهاد چالش عکس ۴۰ سال برای هنرمندان طلبکار

  سینماپرس: یک صفحه اینستاگرامی در واکنش به صحبت های هنرمندان همیشه مدعی، چالش عکس ۴۰ سال را پیشنهاد داد.