انتظارات سینماگران از مسئولان در سال جدید

کل اخبار:3

 • انتظارات سینماگران از مسئولان در سال جدید-افشارزاده-ساداتیان-شریف-اقباشاوی ۱۴۰۰-۰۱-۱۴ ۱۰:۵۶

  انتظارات سینماگران از مسئولان در سال جدید - بخش سوم

  از تأکید بر گسترش باندبازی در سینما در دولت های یازدهم و دوازدهم تا انتقاد از انفعال مدیران سینمایی

  سینماپرس: همزمان با آغاز سال ۱۴۰۰ تعدادی از اهالی سینمای کشور با انتقاد از وضعیت به شدت بحرانی سینما، خواستار توجه جدی مدیران سینمایی به اوضاع اسفبار کنونی شدند و تأکید کردند: از زمان شروع ریاست جمهوری آقای روحانی تنها عده ای خاص که در دسته و باندهای خاص بودند توانستند با بودجه و رانت های دولتی در سینما فعالیت داشته باشند و امکان کار و فعالیت برای فیلمسازان مستقل و غیردولتی به سختی فراهم شد؛ ای کاش مدیران سینمایی به جای اینکه مرتب در مورد فرهنگ و تاریخ و افتخارات گذشته سینمای ایران حرف بزنند بیایند و در این بحران کرونا به فریاد هنرمندان درمانده برسند که زندگی شان با بحران های عجیب روبرو شده است!

 • انتظارات سینماگران از مسئولان در سال جدید-مصیبی-الوند-بحرالعلومی-صباغ زاده ۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۱۰:۰۴

  انتظارات سینماگران از مسئولان در سال جدید - بخش دوم

  از تأکید بر اثبات ناکارآمدی مدیران سینمایی در بحران کرونا تا درخواست برای توجه ویژه به بخش خصوصی/ سینماداران و تهیه کنندگان به بن بست رسیده اند!

  سینماپرس: همزمان با آغاز سال ۱۴۰۰ تعدادی از اهالی سینمای کشور با انتقاد از وضعیت به شدت بحرانی سینما، خواستار توجه جدی مدیران سینمایی به اوضاع اسفبار کنونی شدند و تأکید کردند: مدیران سینمایی ناکارآمدی خود را در بحران کرونا بیش از پیش به اثبات رساندند و برخلاف آنکه ما توقع داشتیم تدبیری جدی برای اوضاع بغرنج سینما اندیشه کنند هیچ فکر اساسی برای بهبود وضعیت سینما نکردند؛ امروزه اقتصاد سینما به شدت فلج شده و سرمایه گذاران نیز با این شرایط میل شان را برای ادامه فعالیت در سینما از دست داده اند و اگر وضعیت به همین صورت پیش برود دیگر چیزی از سینما باقی نخواهد ماند و ما باید به زودی فاتحه سینما را برای همیشه بخوانیم.

 • انتظارات سینماگران از مسئولان در سال جدید-بنکدار-اشرفی زاده-هدایت-شمس ۱۳۹۹-۱۲-۳۰ ۱۴:۴۲

  انتظارات سینماگران از مسئولان در سال جدید - بخش اول

  از انتقاد نسبت به سیاسی کاری مدیران سینمایی تا درخواست برای تدبیر ویژه برای چرخه معیوب اکران/ هیچ چشم انداز امیدوارکننده ای برای سینمای کشور نمی توان متصور شد!

  سینماپرس: همزمان با آغاز سال ۱۴۰۰ تعدادی از اهالی سینمای کشور با انتقاد از وضعیت به شدت بحرانی سینما، خواستار توجه جدی مدیران سینمایی به اوضاع اسفبار کنونی شدند و تأکید کردند: مسئولان سینمایی باید از دخالت های نابجا و سیاسی کاری در سینما دست بردارند، علیرغم تمامی وعده ها و شعارها تاکنون هیچ گام مهمی در راستای بهبود وضعیت زندگی سینماگران برداشته نشده و سینما به عنوان یک هنر-صنعت در آستانه ورشکستگی مطلق است.