پروفسور حسابی

کل اخبار:1

  • ایرج حسابی ۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۱:۴۸

    رویکرد تلویزیون افزایش آگاهی مردم نیست

    سینماپرس: فرزند پروفسور حسابی اعتقاد دارد برنامه هایی که در مناسبت ها روی آنتن رسانه ملی می رود، کمتر می تواند به مردم آگاهی دهد و برنامه سازی ها در راستای افزایش سواد و دانش مخاطب نیست.