نوزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر

کل اخبار:2

 • انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر ۱۳۹۹-۰۵-۲۵ ۱۵:۴۸

  انتشار بیانیه هیأت داوران و اعلام نامزدهای جشن منتقدان تئاتر؛

  به زودی از برگزیدگان تقدیر خواهد شد

  سینماپرس: بیانیه هیأت داوران نوزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و اسامی نامزدهای این جشن منتشر شد.

 • هیأت داوران نوزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر ۱۳۹۹-۰۴-۲۱ ۱۶:۰۷

  نوزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر؛

  معرفی هیأت داوران مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان تئاتر

  سینماپرس: هیأت داوران نوزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر معرفی شدند.