نواهنگ

کل اخبار:1

  • نواهنگ ۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۳:۲۳

    اولین دور رقابت های بزرگ خوانندگی استعدادهای جوان افغانستانی مقیم ایران؛

    «نواهنگ» برگزیدگان خود را شناخت

    سینماپرس: اولین دور رقابت های بزرگ خوانندگی استعدادهای جوان افغانستانی مقیم ایران که هفته های متوالی روی آنتن کانال آی فیلم۲ در مجموعه شبکه آی فیلم بود، با معرفی برندگان به ایستگاه آخر رسید.