روشنفکری دینی

کل اخبار:1

  • محمد بقایی ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۱:۰۶

    محمد بقایی:

    ترکیب «روشنفکری» با «دین» ترکیب نامتجانس است/وجود «روشنفکری دینی» غیرممکن است!

    سینماپرس: «محمد بقایی» نویسنده، مترجم، استاد ادبیات فارسی معتقد است: اگر بخواهیم به چیزی به نام روشنفکری دینی قائل باشیم یعنی قصدمان این است که دو عنصر نامتجانس را به اجبار و با اصرار به هم مرتبط کنیم و درهم بیامیزیم که چنین چیزی غیرممکن است. چون روشنفکری یعنی آن‌چه که مبتنی بر تفکر و اندیشه‌های برآمده از ذهن انسان است. دین هم به روشنی یعنی احکام الهی که در آن دخل و تصرف جایز نیست. این دو مورد مثل آب و روغن باهم آمیخته نمی‌شوند و بنابراین ترکیب نامتجانسی هستند و کسانی که این عنوان را به کار می‌برند به نظر می‌رسد نه معنای درست دین را می‌شناسند و نه مفهوم واقعی تفکرات و اندیشه‌های انسانی را.