جان اشتاین بک

کل اخبار:1

  • رادیو نمایش ۱۴۰۰-۰۳-۱۲ ۱۱:۱۸

    این هفته؛

    تحلیل آثار «جان اشتاین بک» به رادیو نمایش رسید

    سینماپرس: رادیو نمایش این هفته در برنامه «هزارتوی داستان» به آثار جان اشتاین بک نویسنده «صدای انسان های ستم دیده در دنیای مدرن» می پردازد که به او غول ادبیات آمریکایی نیز می گویند.