کارگزاران فرهنگ و هنر

کل اخبار:1

  • مدیریت رسانه ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۷:۲۳

    سیری گذرا در روند سلطه‌گری رسانه‌ها

    سینماپرس: پویایی و پیش‌روندگی انقلاب اسلامی و وجود عوامل مزاحمی که مترصد متوقف کردن آن هستند از یک سو و گستردگی بی‌حد و مرز وسایل ارتباط جمعی و تعدد رسانه‌ها در عصر ما از سوی دیگر پدیدآورندۀ وضعیت جدیدی در عالم خبررسانی شده‌اند که پیامد ناخوشایندش غرق شدن مخاطبین عام در دریای خبرها و در عین حال بی‌خبری بسیاری از مردم از اصل خبرهایی است که در هجوم بی‌امان امواج خبری محو و ناپدید می‌شوند.