غزه

روز قدس ، «غزه» در خون است

سینمای استراتژیک اینجا معنا می‌دهد/ آقایان، بیایید صریح باشیم!

سینماپرس: محمد تقی فهیم/ در کنار بیانیه ها و تجمعات جوانان سینمادوست و فیلمسازان پیر و جوان مناطق اشغالی و لبنان و سینمایی های دیگر ممالک از ما ، فیلم های افشاگرانه ، ظلم ستیزانه ، عدالت محورانه ، مبارزه جویانه ، سلحشورانه و ضد امپریالیستی می خواهند . باز بودن راه تولید فیلم های استراتژیک و حمایت دستگاه های فرهنگی و مشخصا وزارت ارشاد از این رویکرد ، اعتبارآفرین سینمای جمهوری اسلامی ایران است .