چند نکته محض اطلاع

هشداری دلسوزانه به خانواده بزرگ صنوف سینما

چند نکته محض اطلاع/ «سینماپرس» و اتفاقات پشت پرده این روزها!

سینماپرس: فرید یکتا / تحلیل اتفاقات این روزهای سینما سهل و کوتاه است، کافیست سرفصل ها را بدانید: «رفتارغیرقانونی وزارت ارشاد در دولت قانون»... «تلاش تمامیت خواهان سینما برای حذف استقلال صنوف»... «نمایندگان ملت؛ تمکین از بی قانونی یا هوشمندی در قبال مدعیان قانونگرایی»... «رئیس دولت تدبیر و امید و دردسرهای یک وعده انتخاباتی»...«خدمت یا خیانت؟!»...