اعتدال

تحلیلی بر سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار شاعران

سینمای حق؛ سینمای باطل/ اتمام حجتی حسینی با اصحاب شعر و شعور

سینماپرس: فرید یکتا/ اتمام حُجت مقام معظم رهبری اگر چه با شعرا صورت پذیرفت، اما در بطن خود تمامی شقوق هنر، بالاخص سینما را در برداشته و از این جهت باید تمرکز نمود و تغییرات استراتژی متولیان عرصه سینمایی کشور در مسیر تبیین و زمینه سازی حق گویی سینمای ایران و ایستادگی سینماگران متعهد در برابر باطل را به نظاره نشست.