ایوبی-ایل بیگی-میکائیل زاده-طباطبایی نژاد

در پی انتشار برخی اخبار از تغییر مدیران سینمایی

دایره اعتماد به مدیران کارآمد و متعهد را وسیع تر کنید/ «جابجایی مدیران» راه چاره نیست جناب ایوبی!

سینماپرس: فرید یکتا / جابجایی چند نفر معدود در حوزه سینما، از این مرکز به آن مرکز راه چاره نیست؛ باید دایره اعتماد را وسیع تر کرد و با حذف تنگ نظری ها نگاه ویژه تری به هنرمندان متعهد و کارآمد این سرزمین که علاوه بر جامعیت بین هنرمندان و حاکمیت، از سابقه مدیریتی ارزشمندی در راستای اهداف نظام و ارتقای سینمای کشور برخوردارند بهره جست.