مقام معظم رهبری-فیلم سینمایی شیار ۱۴۳

به بهانه اکران فیلم «آبیار» در سینماهای کشور

بازخوانی فرمایشات رهبر انقلاب در حوزه سینما با نگاهی به فیلم تحسین شده «شیار ۱۴۳»

سینماپرس: فرید یکتا / رهبر انقلاب در تحلیل های خود تنها به نقد محتوا محدود نمی‌شوند و از تکنیک و ساختار و همگونی ظرف و مظروف در یک اثر هنری می‌گویند که نشان دهنده تسلط مقام معظم رهبری نسبت به مظاهر هنر معاصر از جمله فیلم است که فرم و مضمون دارد. که این نگاه در فرمایشات ایشان نسبت به فیلم شیار ۱۴۳ نیز مشهود است.