الماسی-پورهاجریان-زاهدی-سجادی-منصوری-فیوضی-توکلی-بهمنی-علی اکبری-اسلام لو-توحید پرست

انتظار سینماگران از دولت تدبیر و امید در سال ۹۴

از ضرورت توزیع عادلانه تسهیلات و رسیدگی به وضع معیشتی سینماگران تا حمایت ویژه از تولید آثار انقلابی و استراتژیک

سینماپرس: در آغاز سال ۱۳۹۴ برخی از سینماگران ایران از صنف ها و رشته های گوناگون سینمایی، انتظارات و خواسته های خود را از مدیران سازمان سینمایی کشور به ویژه شخص حجت الله ایوبی به عنوان رئیس این سازمان ابراز داشته و به ویژه بر تقسیم عادلانه امکانات میان تمامی اهالی سینمای ایران و رسیدگی به وضع معیشتی سینماگران تأکید کردند.