منتقدین

قواعد رفتار با رسانه را بهتر بشناسیم

تلاش برای اعمال رفتارهای دیکتاتوری و حذف منتقدین/«مخرب» در تعریف علمی نقد، معنایی ندارد

سینماپرس: محمد تقی فهیم/ حتی اگر بپذیریم که رسانه ای در نقد، تحلیل و اطلاعات منتشر کرده اش «اشتباه»، «تحریف» و «غش»ی به کار برده باشد، قانون و تجربه جهانی نشان می دهد که بهترین عکس العمل، «توضیح، تصحیح و تکذیب» است؛ فراموش نکنیم پرسشگری اصل و اساس رسانه‌ی متعهد، ملی و اسلامی است.