محمد سرافراز

مبادا چشم انداز رسانه ملی دچار استحاله گردد

یادداشت سینماپرس پیرامون سخنان رهبری/ سرافراز بمانید آقای «سرافراز»!

سینماپرس: فرید یکتا/ در پی تعاریف بی نظیر رهبر معظم انقلاب و چشم انداز رسانه ملی که همان گسترش دین و اخلاق و امید و آگاهی و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی در میان آحاد ملّت فرض می گردد؛ ، پس باید توجه داشت در دوران حاضر که می­توان به دوران نفوذ فرهنگی از آن یاد نمود؛ این چشم انداز با برخی تساهل و تسامحات مدیریت­ های میانی، به مرور با ادبیاتی همچون جذب حداکثری و ... در پیکره­ رسانه­ ملی استحاله نگردد.