سند «توسعه هنر»

کل اخبار:1

  • سند «توسعه هنر»؛ صالحی ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ ۲۲:۴۵

    در دومین جلسه شورای هنر؛

    سند «توسعه هنر» بررسی شد!

    سینماپرس: بررسی سند توسعه هنر، سیاست‌ها و پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی موسیقی و تصویب یک ماده واحد درباره موسسه هنرمندان پیشکسوت از مهمترین مباحث مطرح شده در دومین جلسه شورای هنر بود.