ارزشیابی هنرمندان سینما

کل اخبار:1

  • آرم سازمان سینمایی ۱۳۹۸-۱۲-۰۷ ۲۰:۱۱

    در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛

    انتشار اطلاعات ارزشیابی هنرمندان سینما

    سینماپرس: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع سازمان سینمایی اطلاعات ارزشیابی هنرمندان سینما را منتشر کرد.