واتیکانیزاسیون ولایت فقیه

کل اخبار:1

  • به کجا چنین شتابان 6 ۱۳۹۷-۰۲-۰۵ ۱۲:۱۳

    به کجا چنین شتابان (۶)

    نقش مدیریت جشنواره ای در واتیکانیزاسیون فرهنگی

    سینماپرس: شرایط حال حاضر فرهنگی و سینمایی کشور تا به آنقدر دردآور و در عین حال از هم گُسیخته است که مدیران و متولیان سینمایی، هنگام مواجهه با انتقاداتی که برگرفته از بیانات و مطالبات رهبری است، به شدت آشفته می شوند و در این شرایط به همان میزان هنگام گزارش دهی و موجه جلوه دادن عملکرد خویش، معظم له و سیاست های کلان نظام را دستاویز قرار می دهند.