جوئل شوماخر

کل اخبار:1

  • فیلم اکتشاف ۱۳۹۶-۰۹-۲۵ ۱۲:۰۵

    تحلیلی درباره فیلم اکتشاف

    چرا سینمای غرب قصد "معاد زدایی" دارد؟

    سینماپرس: در ارزیابی فیلم «اکتشاف»، نخستین تحلیلی که می‌توان ارائه داد، هیجان زائد الوصفی است که در مقدمه دراماتیک اثر وجود دارد.