آناهیتا آباد

کل اخبار:1

  • سینمای دوتابعیتی ۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۱:۰۳

    نفوذ فرهنگی در لوای فرنگی سازی؛

    سینمای دوتابعیتی و سرگشتگی در مفهومی با عنوان نفوذ فرهنگی

    سینماپرس: پدیده سینمای دوتابعیتی با سرعت و شدت فزاینده ای در حال توسعه در میان سینماگران ایرانی است و یکی از عوامل پیشرفت این اتفاق رویکرد متولیان بنفش پوش سال های اخیر سینمای ایران است؛ متولیانی متوهم در دوران پس و پیش برجام که عرصه ی فرهنگی کشور را درگیر و دار ولنگاری فرهنگی ساخته و جشنواره جهانی فیلم فجر ایشان با حضور تعداد نسبتا قابل توجهی از آثار دوتابعیتی، مُهر تاییدی بر اقدامات فرهنگی ویژه در عصر نفوذ فرهنگی می زند.