پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۹

واکنش منتقد پیشکسوت نسبت به طرح جامع بین اللمل سینما؛

رفاقت و رقابت مدیران ورشکسته سینما و رفقای مافیای آن ها باسنگ پای قزوین!/ انتقاد از طرح جامع بین الملل سینما

جبار آذین در نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی دریاچه ماهی

سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور در صفحه شخصی خود نوشت: به نظر می رسد نامدیران سینما و هم کاسه ها وهم سفره ها ورفقای مافیای آن ها علاقه ای وافر به سنگ پای قزوین دارند و کار دوستی با آن را تا مرز رقابت هم پیش برده اند، به گونه ای که چندبار سنگ پای معروف کشور دربرابر آن هاکم آورده است!

در بخش دیگری از یادداشت این منتقد آمده است: این جماعت  بیت المال دوست! که اقدام های غلط، ب رنامه های نادرست، تخریب سینما و جشنواره ها و بیراه هایشان، آن ها را به ورشکستگی کشیده و در آستانه فروپاشی مدیریتی قرارداده است، با یاری و فراگیری از دوست قزوینی خود محکم صندلی هایشان رانگه داشته و با ابراز همان موهومات وخیال پردازی های کودکانه واین بار ارائه موهوماتی درقالب طرح جامع به اصطلاح بین الملل سینما، توسط تشکلی زائد وانحرافی و بودجه بربادده و وعده وعید چرب وچیلی به حامیان! به دروغ خود را سرپا و استوار نشان می دهند درحالی که همگان می دانیم ساختمان نیم بند ولرزان  حکومت سینمایی آن ها و راهزنان مافیا در شرف آوار است و شب ها را باکابوس استیضاح  و اخراج به صبح می دوزند.

بااین همه، سنگ پا گونه و ناامیدانه ازکرده های غلط خود درسینما دفاع می کنند وبا سماجت افزون ترازدوست قزوینی! بازنجیر خود را به مقام هایشان بسته اند. معلوم نیست این جماعت ورشکسته و رسوا، چرادوست دارند تااین حد خود را ضایع کنند، کافی بود چنانچه گوشه چشمی برای دیدن و اندک گوشی برای شنیدن داشتند، حقایق عملکرد انحرافی خود واعتراض های اهالی سینما و هنر ومنتقدان و رسانه ها را ببینند و بشنوند تا دریابند به ته خط رسیده اند! ولی انگار همچنان از بینایی وشنوایی، تنبه و اصلاح پذیری خبری نیست و سنگ پا کارخود راکرده است!   بنابراین برای درمان واصلاح سینما، چاره ای جزپاکسازی سینمااز اضافات، غلط ها، اشتباهی ها، فضولات و غبارها باقی نمانده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.