سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۶

انتقاد تند منتقد سینما نسبت به انجام کارهای خلق الساعه در سازمان سینمایی؛

آذین: یک اشتباه بزرگ دیگر؛ارتقای نظام تهیه کنندگی سینما به شیوه فرمایشی!

جبار آذین در نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی دریاچه ماهی

سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور در صفحه شخصی خود نوشت: گویا رئیس خیال و رویاپرداز و ناکارآمد سازمان اشتباهی سینمایی ورفقا ومشاوران حیات خلوت او،درکره مریخ زندگی می کنند ،چراکه افزون بربستن گوش های خود در مقابل انتقادها واعتراض ها و راهکارهای اجرایی کارشناسان سینما، چشم هایشان را هم به کل برروی واقعیت های سینما و عملکردهای غلط وتخریبی خودبسته اند و برای سینمای نحیف وبیمارکشور،خواب های فانتزی می بینند.

به گزارش سینماپرس در یادداشت این منتقد آمده است: آقای حیدریان و همسفره های او، به جای بررسی آسیب شناسانه رخدادهای بد درحال انفجارسینماکه حاصل عملکردهای اشتباه او ودوستان! و اشتباهی های پیش ازخوداست، هنوزهم نفهمیده اند که اوضاع آشفته سینما بادستوروفرمایش و بوروکراسی تغییر نمی کند و بخش اعظم آنچه سینمای ایران را نابسامان کرده، حاصل نگاه های غلط دولتی وسیاسی و ایجاد تغییرات صوری فرمایشی از بالا است!

آری، سینمای کشوربه تغییرات واصلاحات اساسی  نیازمنداست، ولی این مهم باید درتمام زمینه هاازپایین وازمیان صنوف سینما وجریان هاو مناسبات آن، آغازشده و تا رسیدن به نتیجه و پایداری تداوم یابد. جالب است که رییس متوهم سازمان یادشده که خود و رفقایش از عاملان اصلی تخریب سینما هستند، درادامه مسیرانحرافی سازمان اشتباهی سینما، در اقدام مخربانه ای دیگر، دریک حکم انتصابی  وفرمایشی، به بهانه یکپارچه سازی وارتقای نظام تهیه کنندگی سینما، کمیته ای تشکیل داده است.

آیا ایشان به راستی متوجه غلط بودن کارخودنیستند، یابازهم با ظاهرنمایی در صددحفظ کرسی ریاست برسینما هستند؟ آیا آقای حیدریان نمی دانندکه علت حقیقی یکپارچه نبودن تهیه کنندگان سینما، حضور  قلدرانه مافیا وجدال برسرمنافع و موقعیت وسود، میان برخی ازآن ها وناکار آمدی نا مدیران سینما است. به علاوه ایشان از کدام نظام وارتقای آن درسینما صحبت می کنند. مگرتهیه کنندگی سینما در کشورما نظام دارد که او درپی ارتقای آن است؟ اگردارد، چگونه است که این همه سرمایه های مشکوک! وافرادغیرمتخصص، شب وروز به داخل این به اصطلاح نظام وارد می شوند!؟

آقای حیدریان که به خیال خود کمیته ای برای سروسامان دادن به اوضاع تهیه کنندگان به شیوه فرمایشی، تشکیل داده است، چرا برای این کار بدون ثمر، دست کم ازحرفه ای های معتبراستفاده نکرده است؟   درمیان انتصابی های فرمایشی او، چندتن از سرکردگان مافیاوهمسفره ای های سازمان سینمایی! حضوردارند. او می خواهدبه کمک مافیاورفقا که مسببان نبودیکپارچگی و نظام تهیه کنندگان هستند، یکپارچه سازی کند؟ این اقدام آقای حیدریان هم یک انحراف و غلط بزرگ دیگر و کمیته سفارشی او، فاقد اعتبار سینمایی وحرکتی نادرست برای باز کردن سفره ای دیگر جهت تاراج بیت المال است

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.