سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶

آنتن صداوسیما چه مقدار در اختیار دولت قرار داشته است؟

شورای نظارت بر صدا و سیما

تسنیم: صداوسیما در گزارشی اعلام کرد که بیش از دو برابر نسبت به گذشته آنتن رادیو و تلویزیون را در اختیار دولتمردان قرار داده که یک مقداری قابل تأمل است؛ زیرا رئیس‌جمهور بارها انتقاد کرده که چرا صداوسیما خدمات دولت را به تصویر نمی‌کشد؟

رئیس‌جمهور چندی پیش از تلویزیون انتقاد می‌کرد که چرا صداوسیما خدمات دولت را به تصویر نمی‌کشد؟ او به چنین نکته‌ای اشاره کرد: "رسانه‌ها در زمینه انعکاس خدمات دولت به ما کمک نمی‌کنند و صداوسیما در انتقاد، صددرصد از این فرصت علیه دولت استفاده می‌کند. البته ما انتقاد را خوب می‌دانیم، اما در بیان خدمات دولت گاهی مشکل پیش می‌آید و شاید این مشکل در دوربین‌ها و فرستنده‌های صداوسیما وجود دارد." ولی گزارش امروز سازمان صداوسیما قابل تأمل است که روابط‌عمومی رسانه‌ملی منتشر کرد.

براساس گزارش رسانه‌ملی در بازه زمانی فروردین تا دی ماه ۹۷ با برنامه ریزی دقیق و منسجم تلاش کرده فرصت کافی را به انعکاس فعالیت‌های قوه مجریه در بخش‌های مختلف اختصاص دهد. بخش عمده‌ای از این زمان در اختیار اعضای هیئت دولت و نمایندگان قوه مجریه قرار گرفت تا ضمن حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی گزارش عملکرد خود را به اطلاع مردم برسانند.

در گزارش زیر، نگاه مختصری به انبوه آمارهای اخبار، گزارش‌های مکتوب و رادیو و تلویزیونی، ویژه برنامه‌ها، مستندها، گفت‌وگوها و ارتباطات زنده در تعامل معاونت‌های مختلف سازمان با دولت در سال ۱۳۹۷ شده است تا این کثرت ارتباط و تعامل به زبان اعداد و ارقام بیان شود.

 معاونت سیاسی

معاونت سیاسی با برخورداری از بخش‌هایی مانند خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر، باشگاه خبرنگاران جوان، پخش اخبار سیما، پخش اخبار صدا، برنامه‌های سیاسی، اخبار استان‌ها، اخبار خارج از کشور و اخبار مکتوب یکی از بخش‌های پرترافیک رسانه ملی از نظر تعامل با رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت و مسئولان دولتی است. در یک نگاه کلی، این ارتباط و تعامل مستمر از ابتدای فروردین تا پایان دی سال ۱۳۹۷ عددی معادل ۵۱۵هزار و ۷۴۹ دقیقه و به عبارتی هشت هزار و ۵۹۵ ساعت را نشان می‌دهد.

اگر بخواهیم نگاهی آماری‌تر و دقیق‌تر به تعامل معاونت سیاسی با دولت بیفکنیم به این صورت بیان می‌شود. در ۱۰ ماه یادشده، بخش‌های تولیدی اخبار در معاونت سیاسی شامل ادارات کل اخبار داخلی، خارجی و باشگاه خبرنگاران جوان در مجموع ۶۹هزار و ۷۵۲ مورد خبر مکتوب، معادل ۱۰۷هزار و۶۹۴ دقیقه، چهار هزار و ۵۷۳ گزارش خبری تلویزیونی معادل ۱۱ هزار و ۶۷۲ دقیقه و هزار و ۷۹۶ مورد گزارش رادیویی، معادل سه هزار و ۲۵۲ دقیقه از اخبار و فعالیت‌های دولت تولید کرده‌اند.

در این مدت پخش اخبار سیما به تعداد ۳۲هزار و ۹۲۸ بار، اخبار، گزارش‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه‌های سیاسی را معادل ۲۷ هزار و ۴۶۳ دقیقه انعکاس تصویری داده است. این رقم در پخش اخبار صدا با همین قالب‌های خبری ۳۴۰۳۴ مرتبه و معادل ۲۸ هزار و ۹۵۹ دقیقه را نشان می‌دهد.

شبکه خبر ارتباط بسیار زیادی با دولت و دولتمردان در تمام مناصب دولتی داشته است، به‌طوری که از ابتدای سال۹۷ تا پایان ماه دی  تعداد ۲۷۱هزار و ۶۳۴ مرتبه میکروفن و قاب تصویر این شبکه با قالب‌های خبر، گزارش‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه‌های سیاسی معادل ۱۶۹ هزار و ۹۸۵ دقیقه معادل دو هزار و ۸۳۳ ساعت در اختیار دولت و دولتمردان بوده است.

در بخش پخش اخبار باید اخبار استان‌ها را هم در نظر داشت که با عدد ۳۶هزار و ۸۴۴ مورد فعالیت خبری معادل ۶۹هزار و ۵۶۲ دقیقه معادل هزار و ۱۵۹ ساعت اخبار، پیام‌ها، سفرها و فعالیت‌های دولت را پوشش خبری داده‌اند.

همچنین در بخش تولیدات برنامه‌ای در ۱۰ ماه یادشده شبکه خبر ۸۳هزار و ۴۶۰ دقیقه، اداره‌کل برنامه‌های سیاسی هزار و ۹۰۵ دقیقه برنامه ثابت تلویزیونی و هزار و ۴۵۲ دقیقه برنامه ثابت رادیویی تولید کرده‌اند.

در این بخش، اخبار استان‌ها نیز هفت هزار و ۵۱۶ دقیقه برنامه تلویزیونی و دو هزار و ۸۲۹ دقیقه برنامه رادیویی تولید برنامه داشته است. در مجموع معاونت سیاسی معادل ۵۱۵هزار و ۷۴۹ دقیقه یعنی هشت هزار و ۵۹۵ ساعت برنامه‌های خود را به انتشار اخبار دولت یا مصاحبه و گفت‌وگو با دولتمردان یا انعکاس فعالیت‌های جاری دولت اختصاص داده است.

معاونت استان‌ها

سیما و صدای مراکز استان‌ها شامل ده‌ها رادیو و تلویزیون استانی از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۳۹۷ در ارتباطی مستمر و دائم با دولت و دولتمردان به‌خصوص مسئولان استانی بودند. این ارتباط چنان زیاد و اثربخش بوده که استخراج دقیق ساعات و دقایق این تعامل مستمر بسیار دشوار است؛ اما آنچه آمارها نشان می‌دهد این است که در این ۹ ماه، سیمای استان‌ها بیش از ۵۲۹۲۰ دقیقه معادل ۸۸۲ ساعت به‌صورت خبر، گزارش‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو و مصاحبه و ارتباط زنده اخبار و برنامه‌های دولت را پوشش داده است. این تعامل در مدت یادشده برای صدای استان‌ها بیش از ۵۰ هزار و۴۰۰ دقیقه، معادل ۸۴۰ ساعت بوده است.

آمار کلی یاد شده را در نگاهی دقیق‌تر می‌توان به این صورت مشاهده کرد. تلویزیون مراکز استان‌ها در فصل بهار ۲۷۸ ساعت، فصل تابستان ۲۹۶ ساعت و در فصل پاییز ۳۰۸ ساعت اخبار و فعالیت‌های دولت و دولتمردان را در استان‌ها پوشش تصویری داده‌اند. همچنین میکروفن و تریبون رادیو مراکز نیز در فصل بهار ۲۴۸ ساعت، در تابستان ۳۰۲ ساعت و در پاییز ۲۹۰ ساعت در اختیار دولتمردان و منعکس‌کننده اخبار و برنامه‌های دولت بوده است.   

معاونت سیما

تلویزیون در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۲ هزار و ۲۴۰ دقیقه، معادل ۲۰۴ ساعت در تعامل مستمر با رئیس‌جمهور، اعضای هیئت دولت و مسئولان دولتی بوده است.

آمار یاد شده در نگاهی فصلی به ترتیب زیر است:

در سه ماه نخست سال ۹۷ حدود ۴۱ ساعت، تابستان ۵۳ ساعت، پاییز ۴۵ ساعت و در سه ماهه پایانی سال حدود ۶۵ ساعت بوده و شبکه‌های مختلف تلویزیونی، علاوه بر بخش‌های مرتبط با معاونت سیاسی، اخبار، رویدادها و فعالیت‌های دولت را پوشش تصویری داده‌اند.

بی‌گمان با توجه به کثرت مسئولان دولتی و ارتباط مستمر و شبانه‌روزی بخش‌های مختلف تلویزیونی با مسئولان، چه به‌صورت زنده و چه به‌صورت تولیدی و ضبط شده، ساعات تعامل رسانه‌ملی با دولت دکتر حسن روحانی بسیار بیش‌تر از آمارهای استخراج شده‌است.

معاونت صدا

معاونت صدا با در اختیار داشتن شبکه‌های رادیویی اقتصاد، ایران، ورزش، قرآن، فرهنگ، جوان، سلامت، گفت‌وگو، تهران و معارف در ۹ ماه سال ۱۳۹۷؛ یعنی از ابتدای فروردین تا پایان آذر، حدود ۱۰۲ هزار و ۳۱ دقیقه و معادل هزار و ۷۰۰  ساعت به صورت خبر، گزارش‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو و مصاحبه و ارتباط زنده در تعامل با دولت بوده است.در سه ماهه نخست سال جمعاً ۲۹ هزار و ۶۷۱ دقیقه معادل ۴۹۴ ساعت با موضوع دولت و عملکردهای دولت تولید و پخش برنامه رادیویی داشته است. در سه ماهه دوم سال ۲۶هزار و ۱۶۰ دقیقه معادل ۴۳۶ ساعت و در سه ماهه سوم، رقم ۴۶ هزار و ۲۰۰ دقیقه معادل ۷۷۰ ساعت مشاهده می‌شود. از میان شبکه‌های رادیویی معاونت صدا، میکروفن رادیوهای گفت‌وگو و سلامت به‌واسطه نوع کارکرد و خط مشی تعریف شده آن‌ها بیش‌تر از دیگر رادیوها در اختیار دولت و دولتمردان بوده است.

معاونت برون‌مرزی

در یک نگاه کلی، عملکرد معاونت برون‌مرزی در تعامل با دولت و دولتمردان در سال ۱۳۹۷ به ترتیب زیر بوده است: شبکه‌های برون‌مرزی همانگونه که به زبان آمار در ذیل خواهیم خواند به‌راستی نمایشگر اقدامات و فعالیت‌های دولت در خارج از مرزها هستند. شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی در مدت ۱۰ ماه یعنی از ابتدای فروردین تا پایان دی ۱۳۹۷ در چندین برنامه خبری تولیدی- گزارشی گفت‌وگومحور یا ارتباط و پخش زنده، انعکاس‌دهنده برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.

به عبارت بهتر در این مدت، بیش از ۵۰۰ دقیقه برنامه گفت‌وگومحور، ۸۵۰ دقیقه گزارش خبری و ۲۰۰ دقیقه پخش زنده داشته که یا میزبان دولتمردان در برنامه‌های استودیویی بوده است یا دستاوردهای دولت را به‌صورت اخبار و گزارش‌های خبری منعکس می‌کرده یا با ارتباط زنده، پیام و حاصل فعالیت‌های آنان را به جهان بازتاب می‌داده است.

شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در مدت ۱۰ ماهه ذکر شده، معادل ۳۵۰ دقیقه برنامه گفت‌وگومحور، ۷۱۵ دقیقه گزارش خبری و تولیدی و ۱۵۵ دقیقه نیز ارتباط و پخش زنده با موضوع دولت و اقدامات دولتمردان جمهوری اسلامی ایران داشته است.

شبکه عرب زبان العالم نیز در این مدت یعنی از ابتدای فروردین تا پایان دی ۱۳۹۷ با تولید و پخش ۱۹۱۱ دقیقه برنامه گفت‌وگومحور، ۱۲۳۰ دقیقه خبر و گزارش خبری، ۱۵۰ دقیقه مستند، ۱۴۴ دقیقه برنامه ترکیبی و ۱۴۵۵ دقیقه ارتباط زنده، تعامل بسیار خوبی با دولت داشته است.

یادآور می‌شود که شبکه‌های تلویزیونی الکوثر، سحر آذری، اردو، بالکان، کردی، فرانسه و تعداد ۳۲ رادیو به زبان‌های مختلف دنیا نیز به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بازتاب‌دهنده اخبار و پیام‌های دولت و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران هستند که جمع‌آوری آمار عملکرد این شبکه‌ها با موضوع تعامل رسانه ملی و دولت، نیازمند وقت کافی و دقت بسیار داشت.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.