• بازیگران سینما به چه قیمتی وارد تئاتر شده‌اند؟

    بازیگران سینما به چه قیمتی وارد تئاتر شده‌اند؟

    سینماپرس: بازیگر نمایش "هم هوایی" گفت: تئاتر ملک خصوصی افراد نیست و هر شخصی می‌تواند در آن بازی کند. من تفاوت و تمایزی بین بازیگری در تئاتر، سینما و تلویزیون قائل نمی شوم. اما سوال من این است که این بازیگران به چه قیمت به تئاتر اضافه می‌شوند؟.