• انیمیشن‌های مدرن آمریکایی و تخریب روسیه

    انیمیشن‌های مدرن آمریکایی و تخریب روسیه

    سینماپرس: خبرگزاری ریانوستی در بررسی انیمیشن‌های مدرن آمریکایی نوشته است: این آثار در قالب کمدی می‌کوشند نوعی توهم و ترس را نسبت به روس‌ها در میان بینندگان جهانی خود ایجاد کنند.