سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۸

با ۱٣٠عنوان کتاب؛

حضور فعال انجمن فرهنگی زنان ناشر درنمایشگاه کتاب فرانکفورت

نمایشگاه کتاب فرانکفورت

سینماپرس: انجمن فرهنگی وهنری زنان ناشردرنمایشگاه کتاب فرانکفورت با ناشران خارجی دیدارو گفت وگو کرد و دراین نشست ها پیرامون گرنت حمایت از ترجمه وآثارایرانی درراستای عرضه درسطح بین المللی، کپی رایت، روش های مناسب چاپ کتاب های دو زبانه و تاثیرآن درترویج فرهنگ کشورها با ناشران خارجی وارد گفت وگو و تعامل شد.

به گزارش سینماپرس، مژگان اکبری یکی ازاعضای شورای سیاستگذاری انجمن فرهنگی هنری زنان ناشربه نقل از مریم جدلی رییس هیات مدیره ومریم السادات ظهوریان مدیرعامل انجمن زنان ناشرگفت: انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر با ۱٣٠عنوان کتاب در حوزه ادبیات وعلوم انسانی درهفتاد و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت شرکت کرده است.

اوافزود: یکی ازاهداف انجمن دراین عرصه بزرگ بین المللی فعالیت و تعاملات فرهنگی به ویژه درحوزه زنان وآشنایی با تشکل های خارجی و شناساندن چهره غنی فرهنگ ایرانی است. انجمن فرهنگی و هنری زنان ناشردرنخستین روز با چندین ناشرخارجی  دیداروگفت وگو کرد و گرنت و چاپ آثار دو زبانه از جمله محورهای گفت وگو دراین دیدارها بود.

اوافزود: شورای سیاستگذاری انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر همچنین  دردومین روز از نمایشگاه با دو ناشرفرانسوی وچینی برای تبادل وخرید رایت آثارایرانی مذاکره کرد. انجمن ناشران خارجی متقاضی چاپ کتاب‌هایی با محوریت زن، غیر داستانی، اجتماعی، موضوعات روز و جنگ ایران و عراق هستند. درتبادل رایت آثار برترایرانی کتاب‌ها نیزبا استقبال از اجرای طرح گرنت ترجمه وانتشار کتاب ایرانی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

اوافزود: پیرومذاکرات انجام شده با ناشران خارجی برای خرید رایت کتاب‌ داستان های کهن فارسی، کتاب های کودک وموضوعات جامعه شناختی ابراز تمایل کرده و نسبت به همکاری‌های آینده ابراز تمایل کردند.

او افزود: درسومین روزنمایشگاه کتاب فرانکفورت، اعضای انجمن فرهنگی و هنری ناشران زن با چند ناشرخارجی ازجمله یک ناشرمالزیایی دیدار کردند و دراین دیدارقرارداد سه عنوان کتاب کودک که مذاکرات درباره آن درتهران صورت گرفته بود درنمایشگاه کتاب آلمان نهایی شد.

 اکبری درپایان گفت: مقرر شد پس از پایان هفتادویکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت مذاکرات صورت گرفته ادامه پیدا کند تا براساس آن، فروش رایت کتاب ها نهایی شود. البته تا پیش از پایان نمایشگاه، مذاکرات ادامه خواهد داشت.

به گفته اکبری، این ملاقات‌ها با همتایان فرهنگی و ناشران خارجی درنمایشگاه کتاب فرانکفورت با هماهنگی هایی که توسط مسئول امور بین المللی انجمن درایام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انجام شده است، صورت گرفت.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت یکی از بزرگ ‌ترین ومعتبرترین نمایشگاه‌های کتاب دنیا به شمار می رود.

هفتاد ویکمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۹ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ادامه خواهد داشت

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.