دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۶

انسیه شاه حسینی:

روایت فتح الگوی سینمای دفاع مقدس است

انسیه شاه حسینی در رونمایی از منشور مستند انقلاب اسلامی

سینماپرس: نویسنده و کارگردان سینما گفت: مجموعه روایت فتح برای من و بسیاری از فیلمسازان راهگشاست. شاید اگر شما این مستند ها را بدون صدا ببینید توفیق چندانی حاصل نشود اما آنچه روایت فتح را مستندی درخشان کرده دکلمه ها و رنگ و بویی است که آوینی به آن بخشیده است.

به گزارش سینماپرس، انسیه شاه حسینی نویسنده و کارگردان سینما در گفتگو با یک خبرگزاری ضمن گرامیداشت مقام شهید مرتضی آوینی عنوان کرد: شهید آوینی یکی از شخصیت های فرهیخته و بزرگی بودند که انقلاب تاثیر عمده ای بر وی گذاشت. تاثیری که انقلاب اسلامی ایران بر آوینی داشت را می توان به عینه در سینمای آوینی مشاهده کرد.

وی در همین راستا ادامه داد: سینمای دفاع مقدس و مستند بودن شک مدیون شهید مرتضی آوینی است. آوینی سینمایی را ساخت که جزء به جزء المان ها و معیارهای انقلابی گری را در خود حفظ کرده بود.

کارگردان فیلم سینمایی "زیباتر از زندگی" یکی از مهم‌ترین ویژگی های ارزشمند و راهگشای شهید آوینی انسانیت و خلوص بالای وی بود. مقام معظم رهبری پس از مشاهده مستند روایت فتح تعبیر بسیار زیبایی از شخصیت آوینی داشتند و فرمودند که آوینی کسی است که راه های آسمان را به خوبی بلد است.

وی درخصوص ساخت و تاثیر مجموعه روایت فتح به فیلمسازان عرصه دفاع مقدس تاکید کرد: مجموعه روایت فتح برای من و بسیاری از فیلمسازان راهگشاست. شاید اگر شما این مستند ها را بدون صدا ببینید توفیق چندانی حاصل نشود اما آنچه روایت فتح را مستندی درخشان کرده دکلمه ها و رنگ و بویی است که آوینی به آن بخشیده است. آوینی با ایدئولوژی و تفکر خودش به عادی ترین صحنه های مستند خود ژرفا می بخشد. وی در آثار خود کاری می کند که ذهنمان به عمق درک و دردمندی عصر حاضر و جایگاه اصلی انسان معطوف شود.

کارگردان فیلم "به کودکان شلیک نکنیم" تاثیر آوینی در زندگی خود را اینگونه توصیف کرد: من خاطره ای از ساخت فیلم "آخرین روز تابستان" در یادم ابدی شده است. من برای تولید این فیلم به فکه رفته بودم و در آنجا تصادفاً عینکی طبی را پیدا کردم. این عینک برای یکی از جوانانی بود که برای بازدید از مناطق جنگی آمده بودند و من قصد داشتم به خاطر شهدا و برای اینکه یادگاری بد در ذهن آن جوان ایجاد نشود هر طور شده عینک را به او برسانم و این کار را کردم. من از این کار و عملی که انجام دادم احساس غرور داشتم چون معتقد بودم که نگذاشتم یاد شهدا خراب شود و خود را پاسدار یاد شهدا می دانستم.

وی در همین راستا ادامه داد: مدت‌ها با این حس زندگی کردم تا اینکه یک روز قسمتی از روایت فتح را دیدم. شهید آوینی در آن قسمت به قدرت پنهان نام و روح شهدا اشاره می کرد و من تا صبح اشک ریختم چون متوجه شدم این من نبودم که به شهدا خدمتی کردم بلکه شهدا بودند که باعث شدند این چنین افتخاری نصیب من شود. آوینی به طور غیر مستقیم به من یاد داد که وسیله بودم بلکه خالق اصلی این اتفاق شهدا بودند. آوینی و آثارش به همین شکل بسیار ناخودآگاه در ذهن مخاطب رخنه کرده و راه معرفت را نشان می ‌دهند.