چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۲

میترا حجار؛

بزرگترین مشکل کشور ما این است که همه می خواهند از کشور بروند+ فیلم

میترا حجار

سینماپرس: میترا حجار: من اگر یه روزی در این مملکت شغل مهمی داشتم وام می دادم به کسانی که می خواهند از ایران بروند.