یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۴

از سوی محمدشریف خانی؛

انتصاب مسئول قرارگاه رسانه ای معاونت فضای مجازی

محمدمهدی خاموشیان

سینماپرس: معاون فضای مجازی رسانه ملی محمدمهدی خاموشیان را به سمت مسئول قرارگاه رسانه ای معاونت فضای مجازی منصوب کرد.

به گزارش سینماپرس، طی حکمی از سوی محمدشریف خانی معاونت فضای مجازی رسانه ملی، محمدمهدی خاموشیان به سمت مسئول قرارگاه رسانه ای معاونت فضای مجازی منصوب شد.

در این حکم آمده است: «توجه به اصول مهم پوشش رسانه ای، تحول آفرینی هدفمند در حوزه اطلاع رسانی، ایجاد بسترهای نوآوری و مخاطب پذیری در عملکرد وظایف سازمانی و بنا قراردادن نگاه جامع محور و اثربخش به مسائل روز حوزه معاونت و انعکاس پژوهانه و عالمانه آن به جامعه مخاطب درون و برون سازمانی از الزامات و اهم فعالیت های این مدیریت است.»

محمدمهدی خاموشیان در حال حاضر به عنوان مشاور و ریس دفتر معاونت فعالیت دارد که با حفظ سمت به سمت مسئول قرارگاه رسانه ای معاونت فضای مجازی منصوب شده است.