دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۲

حسین پارسایی:

سریال «ممنوعه» تا اعمال اصلاحات لازم اجازه نشر نخواهد داشت

سریال ممنوعه

سینماپرس: مدیرکل دفتر نمایش خانگی بیان کرد که به سریال «ممنوعه» تا اعمال اصلاحات لازم برای پیشگیری از سوتعبیر در مخاطبان و اقشار مختلف جامعه اجازه نشر داده نخواهد شد.

به گزارش سینماپرس، حسین پارسایی مدیرکل دفتر نمایش خانگی درباره ادامه سریال«ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان و رفع مواردی که باعث ایجاد سو تفاهم و حساسیت شده اظهار کرد: تا اعمال اصلاحات لازم برای پیشگیری از سوتعبیر در مخاطبان و اقشار مختلف جامعه به این سریال اجازه نشر داده نخواهد شد.

تاکنون سه قسمت از این سریال در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.