دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۹

ادامه کاهش مخاطب در هفته سوم اکران نوروزی/ تاوانی که ارشاد برای افزایش قیمت بلیت باید بدهد!

اکران نوروزی 96-آباجان-ماجرای نیمروز-یک روز بخصوص-گشت2-خوب بد جلف-سه بیگانه

سینماپرس: در هفته سوم اکران نوروزی ۹۶ با توجه به افزایش ۲۰ درصدی فروش بلیت سینماها همچنان با کاهش مخاطب مواجه شدیم.

فیلم‌های اکران نوروزی در هفته سوم نیز مانند هفته دوم متاسفانه با کاهش مخاطب مواجه شدند. سال ۹۵ در همین تاریخ تعداد مخاطب سینماها ۸۴۹هزار ۹۱۰ نفر بودند که در سال جدید این تعداد به ۷۸۳۹۵۶ نفر رسید. ۶۵ هزار و ۹۵۴ نفر کاهش مخاطب داشتیم که نسبت به هفته دوم اکران نوروزی با کاهش مخاطب کمتری مواجه هستند. این کاهش مخاطب را تقریبا در تمام روزهای هفته اکران سوم شاهد هستیم. این در شرایطی است که در هفته سوم اکران نوروزی با افزایش فروش ۲ میلیاردی مواجه بودیم.  

در تاریخ ۹۵/۱/۹ تعداد مخاطب به ۱۲۳هزار و ۶۱۴ نفر رسید.  

در تاریخ ۹۵/۱/۱۰ تعداد مخاطب به ۱۲۵هزار و ۲۱۴ نفر رسید.  

در تاریخ ۹۵/۱/۱۱ تعداد مخاطب به ۱۳۶ هزار و ۳۳ نفر بود که در همین تاریخ در سال ۹۶ تعداد مخاطب به ۱۴۷ هزار ۱۶۳ نفر رسید.  

در تاریخ ۹۵/۱/۱۲ تعداد مخاطب به ۱۵۸ هزار و ۶۷۷ نفر بود که در همین تاریخ در سال ۹۶ تعداد مخاطب به ۹۶ هزار ۳۸۳نفر رسید.  

در تاریخ ۹۵/۱/۱۴ تعداد مخاطب به ۸۴ هزار و ۷۳۶ نفر بود که در همین تاریخ در سال ۹۶ تعداد مخاطب به ۵۳ هزار ۳ نفر رسید.  

در تاریخ ۹۵/۱/۱۵ تعداد مخاطب به ۷۸۱۹۰ نفر بود که در همین تاریخ در سال ۹۶ تعداد مخاطب به ۱۳۷هزار و ۹۸ نفر رسید.  

در تاریخ ۹۵/۱/۱۶ تعداد مخاطب فیلم‌ها ۷۶ هزار ۳۹۳ نفر رسید.  

در تاریخ ۹۵/۱/۱۷ تعداد مخاطب فیلم‌های به ۱۷۸هزار و ۴۷۵ نفر رسید.  

جدول مخاطب روزانه فیلم‌ها در هفته سوم اکران نوروز ۹۵ و ۹۶

تاریخ تعداد مخاطب تاریخ تعداد مخاطب
۹۶.۱.۹ ۱۲۳۶۱۴
۹۶.۱.۱۰ ۱۲۵۲۱۴
۹۵.۱.۱۱ ۱۴۷۱۶۳ ۹۶.۱.۱۱ ۱۳۶۰۳۳
۹۵.۱.۱۲ ۱۵۸۲۷۶ ۹۶.۱.۱۲ ۱۱۲۶۱۲
۹۵.۱.۱۳ ۱۲۶۶۷۷ ۹۶.۱.۱۳ ۹۶۳۸۳
۹۵.۱.۱۴ ۸۴۷۳۶ ۹۶.۱.۱۴ ۵۳۰۰۳
۹۵.۱.۱۵ ۷۸۱۹۰ ۹۶.۱.۱۵ ۱۳۷۰۹۸
۹۵.۱.۱۶ ۷۶۳۹۳
۹۵.۱.۱۷ ۱۷۸۴۷۵
مجموع مخاطب ۸۴۹هزار و ۹۱۰ نفر مجموع مخاطب  ۷۸۳ هزار  ۹۵۶ نفر 

* فارس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.